Vijesti

31.8.2016.
Rje筫nje o odre餴vanju bira鑛ih mjesta

Izborno povjerenstvo VI. izborne jedinice donosi

Rje筫nje o odre餴vanju bira鑛ih mjesta na podru鑚u Op鎖ne Majur

 

 

5.8.2016.
Sretan Dan pobjede i dan domovinske zahvalnosti

SRETAN DAN POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI I DAN HRVATSKIH BRANITELJA
Ovih dana prisje鎍mo se sre鎒 i zadovoljstva koje smo osje鎍li, nakon 箃o smo 鑕tiri godine proveli u progonstvu, u trenutku spoznaje da se mo緀mo vratiti na rodnu grudu. Kao zahvala svim hrvatskim braniteljima koji su nam omogu鎖li ova lijepa sje鎍nja i u spomen na sve one na筫 ro餫ke, prijatelje i sumje箃ane koji na綼lost nisu do鑕kali taj sretan dan 緀limo Vam svima Sretan Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i sretan Dana hrvatskih branitelja!

4.8.2016.
Objava bira鑙ma

Predsjednica Repulike Hrvatske je dana 16. srpnja 2016. godine donijela Odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor.

Pro鑙tajte objavu bira鑙ma

Objava bira鑙ma

 

15.7.2016.
Izvje规e o primljenim donacijamaliste grupe bira鑑

Objava Izvje规a o primljenim donacijama za potporu politi鑛og djelovanja

Izvje规e

 

30.3.2016.
Izvje规e o primljenim donacijamaliste grupe bira鑑

Objava Izvje规a o primljenim donacijama za potporu politi鑛og djelovanja

Izvje规e

 

25.2.2016.
Financijski izvje箃aj liste grupe bira鑑

Objava financijskih dokumentata vije鎛ika s liste grupe bira鑑 - Milan Dabi

Godi筺ji financijski izvje箃aj

Program rada za 2016.

Financijski plan za 2016.

 

14.12.2015.
Javni natje鑑j financiranja udruga za 2016. godinu

Op鎖na Majur raspisuje javni natje鑑j za financiranje projekata/programa udruga gra餫na iz Prora鑥na Op鎖ne Majur u 2016. godini

Rok prijava je 29.02.2016.

Op筰rnije...

 

14.12.2015.
Javni natje鑑j financiranja projekata udruga

Op鎖na Majur raspisuje javni natje鑑j za financiranje projekata/programa udruga gra餫na iz Prora鑥na Op鎖ne Majur u 2015. godini

Rok prijava je 21.12.2015.

Op筰rnije...

 

14.12.2015.
Javni natje鑑j dodjele potpore poljoprivrednicima

Op鎖na Majur raspisuje javni natje鑑j za dodjelu potpora poljoprivredi Op鎖ne Majur 2015. godine.

Rok prijava je 21.12.2015.

Op筰rnije...

 

04.12.2015.
Obavijest o prodaji poljoprivrednog zemlji箃a

Agencija za poljoprivredno zemlji箃e objavljuje Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemlji箃a u vlasni箃vu Republike Hrvatske na podru鑚u Op鎖ne Majur.

Obavijest

26.11.2015.
Projekt "甧ne tra緀 novu 筧nsu"

Op鎖na Majur nositelj je projekta "Women are looking for a new opportunity / 甧ne tra緀 novu 筧nsu" koji je zapo鑕o 28.2.2015. i traje 20 mjeseci.

Vi筫 o projektu

 

26.11.2015.
Natje鑑j za dodjelu stipendija studentima

Op鎖na Majur je raspisala natje鑑j za dodjelu stipendija studentima s podru鑚a Op鎖ne Majur za akademsku 2015/2016. godinu. Rok za prijavu - 11.12.2015.

Natje鑑j

Prijavnica

28.10.2015.
Obavijest o izradi izmjena Prostornog plana op鎖ne

Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne Majur je na 16. sjednici vije鎍 Op鎖ne donijelo Odluku o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana ure餰nja Op鎖ne Majur, predmetna Odluka objavljena je u Slu綽enim novinama Op鎖ne Majur br. 4/15.

Odluka

23.10.2015.
Izbor zastupnika u Hrvatski sabor

Rje筫nje o odre餴vanju bira鑛ih mjesta

Odluka

Odluka

Odluka

Rje筫nje o odre餴vanju bira鑛og mjesta za bira鑕 izvan mjesta prebivali箃a

 

14.08.2015.
Javni poziv za isticanje kandidatura za Savjet mladih

Op鎖na Majur raspisala je javni poziv za isticanje kandidatura za 鑜anove Savjet mladih Op鎖ne Majur.

 

Rok prijava je do 31.08.2015.

Vi筫 informacija i prijave na link

24.06.2015.
Natje鑑j za najboljeg mladog poljoprivrednika

Postani i ti najbolji mladi poljoprivrednik u Hrvatskoj. Hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir ambasadorica je Europske pu鑛e stranke (EPP) za projekt izbora najboljeg mladog poljoprivrednika/ce u Hrvatskoj te je organizirala natje鑑j koji je otvoren od 12. lipnja - 12. srpnja 2015. godine.

Vi筫 informacije i prijave na link

02.06.2015.
Rezultati izbora za 鑜anove vije鎍 srpske nac. manjine

Objavljujemo rezultate izbora za 鑜anove vije鎍 srpske nacionalne manjine u Op鎖ni Majur.

 

 

 

 

Op筰rnije...

28.05.2015.
Rje筫nje o odre餴vanju bira鑛ih mjesta

U nastavku pogledajte Rje筫nje o odre餴vanju bira鑛ih mjesta.

 

 

 

 

Op筰rnije...

22.05.2015.
Zaklju鑑k o utvr餴vanju bodovne liste

U nastavku pogledajte Zaklju鑑k o utvr餴vanju bodovne liste

 

 

 

 

Op筰rnije...

15.05.2015.
Energetska u鑙nkovitost obiteljskih ku鎍 - Neslu綽ena lista

U nastavku pogledajte neslu綽enu listu prijavitelja na natje鑑j za energetsku u鑙nkovitost obiteljskih ku鎍 - 2 krug.

 

 

 

 

Op筰rnije...

30.04.2015.
NATJE華J za dodjelu stipendija studentima i u鑕nika s podru鑚ima Op鎖ne Majur

Op鎖na Majur objavljuje natje鑑j za dodjelu stipendija studentima i u鑕nika s podru鑚a Op鎖ne Majur.

Rok za prijave: 14. svibnja 2015.

Op筰rnije...

30.04.2015.
NATJE華J za imenovanje pro鑕lnika JUO Op鎖ne Majur

Op鎖na Majur je objavila natje鑑j za imenovanje pro鑕lnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Op鎖ne Majur

Op筰rnije...

03.04.2015.
Javni natje鑑j za prikupljanje prijava za sufinanciranje Programa pove鎍nje energetske u鑙nkovitosti obiteljskih ku鎍 na podru鑚u Op鎖ne Majur - 2 krug

Op鎖na Majur u suradnji s Fondom za za箃itu okoli筧 i energetsku u鑙nkovitost raspisuje drugi krug Javnog natje鑑ja za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Op鎖ne Majur i Fonda u sufinanciranju Programa pove鎍nja energetske u鑙nkovitosti obiteljskih ku鎍 na podru鑚u Op鎖ne Majur.

Rok za prijave: 04. svibnja 2015.

Op筰rnije...

02.04.2015.
Promocija knjige "Krajina kroz dokumente"

Narodna knji緉ica i 鑙taonica Majur organizira promociju knjige "Krajina kroz dokumente" koja 鎒 se odr綼ti u 鑕tvrtak 09. travnja 2015. godine s po鑕tkom u 19 sati u Dru箃venom domu u Stublju.

O knjizi 鎒 govoriti: dr.sc.Jak筧 Ragu, Branko Lazarevi, 甧ljko Maljevac i urednik knjige Ivica Pand綼 Orkan.

 

09.03.2015.
㎞K Radnik Majur dobio donaciju KIK Textilien

Na nogometni klub sudionik je akcije "Maknimo djecu s ulice!", koja se provodi me饀 hrvatskim klubovima, tako smo dobili donaciju dresova za sve uzraste od njema鑛e tvrtke KIK Textilien.Spomenuta tvrtka na ovaj na鑙n poma緀 rad nogometnih klubova, a posebno se bazirala na omladinske pogone. Naime, njema鑛i tekstilni lanac KIK Textilien je broj 1 u Europi, jedna je od najbr緀 rastu鎖h tvrtki na ovom podru鑙ju koja gotovo zapo筶java 22000 radnika. Donaciju u jednoj od filijala Kik-a u Zagrebu preuzeli su dopredsjednik kluba Ivica Solomun i trener Tomislav Gavri.

27.02.2015.
Financijski izvje箃aj vije鎛ika s liste grupe bira鑑

Objava financijskih dokumenata vije鎛ika s liste grupe bira鑑 - Milan Dabi.

Financijski plan za 2014 i 2015

Godi筺ji financijski izvje箃aj

Izvje规e o primljenim donacijama

Plan rada za 2014. i 2015.

Program rada

17.12.2014.
Rje筫nje o odre餴vanju bira鑛ih mjesta

Rje筫nje o odre餴vanju bira鑛ih odbora na podru鑚u Op鎖ne Majur za izbore za predsjednika Republike Hrvatske koji 鎒 se odr綼ti 28.12.2014.

 

 

 

 

.

01.12.2014.
Javni natje鑑j dodjele potpore poljoprivrednicima

Op鎖na Majur raspisuje javni natje鑑j za dodjelu potpora poljoprivredi Op鎖ne Majur 2014. godine.

Rok prijava je 15.12.2014.

 

 

 

Op筰rnije...

10.10.2014.
Javni natje鑑j financiranja projekata udruga

Op鎖na Majur raspisuje javni natje鑑j za financiranje projekata/programa udruga gra餫na iz Prora鑥na Op鎖ne Majur u 2014. godini

Rok prijava je 15.12.2014.

 

 

 

Op筰rnije...

10.10.2014.
Energetska u鑙nkovitost obiteljskih ku鎍 - Neslu綽ena lista

U nastavku pogledajte neslu綽enu listu prijavitelja na natje鑑j za energetsku u鑙nkovitost obiteljskih ku鎍.

 

 

 

 

Op筰rnije...

02.10.2014.
Spre鑑vanje sukoba interesa

Radi prijave zamjenika na鑕lnice Milana 甶vkovi鎍 na natje鑑j "Energetska u鑙nkovitost obiteljskih ku鎍" na鑕lnica op鎖ne Majur Klementina Karanovi zatra緄la je mi筶jenje Povjerenstva za odlu鑙vanje o sukobu interesa. Izjavu zamjenika na鑕lnika te mi筶jenje Povjerenstva pro鑙tajte u nastavku.

 

Op筰rnije

02.10.2014.
Biciklijada 2014.

08.10. s po鑕tkom u 14:00 sati odr綼ti 鎒 se ovogodi筺ja biciklijada. Polazak je ispred zgrade Op鎖ne, a cilj nogometno igrali箃e u Majuru. Zatim se u 16:00 sati odr綼va prvenstvena nogometna utakmica izme饀 Nk Radnik i NK Solkol (Ludina). Za sve sudionike, goste i prijatelje pripremili smo gula i pi鎒.

 

Op筰rnije...

26.06.2014.
Rje筫nje o odre餴vanju bira鑛ih mjesta

Odre餰na su bira鑛a mjesta na podru鑚u Op鎖ne Majur za provo餰nje Prijevremenih izbora za 緐pana i zamjenike 緐pana Sisa鑛o-moslava鑛e 緐panije

 

 

Op筰rnije...

22.08.2014.
Javni natje鑑j za prikupljanje prijava za sufinanciranje Programa pove鎍nje energetske u鑙nkovitosti obiteljskih ku鎍 na podru鑚u Op鎖ne Majur

Op鎖na Majur u suradnji s Fondom za za箃itu okoli筧 i energetsku u鑙nkovitost raspisuje Javni natje鑑j za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Op鎖ne Majur i Fonda u sufinanciranju Programa pove鎍nja energetske u鑙nkovitosti obiteljskih ku鎍 na podru鑚u Op鎖ne Majur.

Rok za prijave: 22. rujna 2014.

Op筰rnije...

13.08.2014.
Javni poziv za podno筫nje zahtjeva za radove u 箄mama 箄moposjednika za 2015. godinu

Poljoprivredna savjetodavna slu綽a Vas poziva da podnesete zahtjev za radove u 箄mama 箄moposjednika za 2015. godinu. Detalje te dokumentaciju pogledajte u nastavku.

 

 

Op筰rnije...

13.08.2014.
Javni poziv za podno筫nje zahtjeva za financiranje radova odr綼vanja 箄mskih i protupo綼rnih prometnica u 箄mama 箄moposjednika za 2015. godinu

Poljoprivredna savjetodavna slu綽a poziva zainteresirane da podnesu zahtjev za financiranje radova odr綼vanja 箄mskih i protupo綼rnih prometnica u 箄mama za 2015. godinu. Vi筫 o Javnom pozivu te dokumentaciju pogledajte u nastavku.

 

Op筰rnije...

15.07.2014..
Poziv na predstavljanje i sudjelovanje u oblikovanju lokalne energetske politike LAG-a Una

LAG Una Vas poziva na sudjelovanje u radionicama "Izrada plana energetski odr緄vog razvitka" koje 鎒 se odr綼ti 16.07. u prostorijama op鎖ne Majur s po鑕tkom u 10:00 sati.

 

 

Op筰rnije...

04.06.2014.
Upis u Katalog greenfield i brownfield poslovnih prostora

Razvojna agencija SIMORA provodi projekt u sklopu Poduzetni鑛og impulsa 2013. koji je namjenjen privla鑕nju investicija, odnosno pove鎍nju kapaciteta na lokalnoj razini za rad s investitorima.

 

 

Op筰rnije...

02.06.2014.
Obavijest - Potvrda o neka緉javanju

Obavje箃avaju se osobe sa prebivali箃em i boravi箃em na podru鑚u op鎖ne Majur kako se Uvjerenje o neka緉javanju izdaje u Op鎖nskom sudu u Hrv. Kostajnici u sobi broj 18.

 

 

Op筰rnije...

21.05.2014.
Dan Op鎖ne
20. svibnja smo proslavili 17 godina od osnutka op鎖ne Majur. Program je obuhva鎍o polaganje vijenaca u znak sje鎍nja na poginule branitelje i civilne 緍tve Domovinskog rata, svetu misu u kapeli Sv. Mihovila te sve鑑nu sjednicu op鎖nskog vije鎍.

 

 

 

Op筰rnije...

13.05.2014.
Rje筫nje o odre餴vanju bira鑛ih mjesta
Odre餰na su bira鑛a mjesta za izbore za 鑜anove Europskog parlamenta koji 鎒 se odr綼ti 25. svibnja.

 

 

 

Op筰rnije...

22.04.2014.
Potpisani ugovori za stipendiranje

Op鎖na Majur potpisala je ugovor o stipendiranju sa sedmero studenata. Stipendije iznose 300 kuna mjese鑞o.

 

 

 

Op筰rnije...

18.04.2014.
Sretan i blagoslovljen Uskrs !

Djelatnici Op鎖ne Majur Vam od srca 緀le sretan i blagoslovljen Uskrs !

 

 

 

Op筰rnije...

08.04.2014.
Najezda gusjenice Gubara

Proteklih dana dobili smo brojne upite o pojavi i najezdi gusjenice gubara. Pojavile su se i dojave o alergijama na ko緄 gdje pro餰 gusjenica. Preporuka je izbjegavati mjesta gdje se pojavljuju i djecu 鑕规e presvla鑙ti.

 

 

Op筰rnije...

08.04.2014.
Poziv za iskaz interesa stanovnika Op鎖ne Majur

Op鎖na Majur i Fond za za箃itu okoli筧 i energetsku u鑙nkovitost pozivaju stanovnike Op鎖ne Majur za iskaz interesa za 箃ednju energije i pove鎍nje energentske u鑙nkovitosti. Planirate ugraditi vanjsku stolariju, staviti fasadu, krov, ugraditi solarne kolektore i sli鑞o javite se u Op鎖nu i ostvarite pravo na sufinanciranje u iznosu od 80 %.

 

 

Op筰rnije...

03.04.2014.
Mediteranski sajam u Dubrovniku
U okviru projekta "SMEs without borders" 25 鑜anova mre緀 Ljekovitog i aromati鑞og bilja Sisa鑛o moslava鑛e 緐panije i AgroMAP Network (BiH) sudjelovali su na 11. Mediteranskom sajmu zdrave prehrane, ljekovitog bilja i zelenog poduzetni箃va koji se odr綼o u Dubrovniku od 27.-30. o緐jka 2014.

 

 

Op筰rnije...

24.03.2014.
Studijsko putovanje u Gussing

Na鑕lnica Op鎖ne Majur i njen zamjenik sudjelovali su 18. i 19. o緐jka na studijskom putovanju u Gussing, Austrija. Putovanje je organizirao Znanstveno edukacijski centar Vi筺jan u sklopu projekta Lokalni energetski dijalog.

 

 

Op筰rnije...

12.03.2014.
Javni poziv - LAG UNA

Raspisan je javni poziv za zapo筶javanje vi筫 stru鑞o administrativnih djelatnika. Vi筫 o javnom pozivu pro鑙tajte u nastavku.

 

 

Opširnije...

10.02.2014.
Op鎖ni Majur donirana kombinirana pe na drva i pelete

U sklopu Programa poticanja aktivnosti lokalne zajednice na energetsku u鑙nkovitost, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije doniralo je Op鎖ni Majur kombinirani kotao na drva i pelete. Programom se nastoji promicati energetsku u鑙nkovitost kroz kori箃enje blagodati drvne mase.

 

 

Op筰rnije...

15.11.2013.
Komemorativni skup u Kostri鎖ma

Dana 15.11.2013. u Kostri鎖ma je odr綼n komemorativni skup povodom obilje綼vanja tragi鑞e pogibije 筫snaest civila. Nakon 22 godine jo uvijek nisu prona餰ni posmrtni ostatci ve鎖ne 緍tava niti su krivci privedeni pravdi. Selo Kostri鎖 je nakon tog 15.11.1991. opusto筫no i danas nema niti jednog stanovnika.

Opširnije...

14.10.2013.
Posjet me饀narodnom sajmu u Kolnu

Na鑕lnica Op鎖ne Majur Klementina Karanovi i zamjenik na鑕lnice Milan 甶vkovi su od 05. do 09. listopada 2013. godine u sklopu projekta prekograni鑞e suradnje Malo i srednje poduzetni箃vo bez granica posjetili Me饀narodni prehrambeni sajam u Kolnu, u Njema鑛oj.

Opširnije...

29.09.2013.
Op鎖nska uprava u novom prostoru

Na blagdan Sv. Mihaela arkan餰la za箃itnika Majura otvorena je nova zgrada Op鎖nske uprave u ulici Kolodvorska 5. Sve鑑nost je zapo鑕la Svetom misom u kapeli Sv. Mihaela, a nastavilo se sve鑑nim otvorenjem nove zgrade Op鎖ne Majur.

Opširnije...

26.09.2013.
Sve鑑no otvorenje nove zgrade Op鎖ne Majur i tribina

U nedjelju, 29. rujna 2013. godine s po鑕tkom u 12 sati zapo鑙nje program sve鑑nog otvorenja nove zgrade Op鎖ne Majur, a u 16,30 sati sve鑑no otvorenje tribina nogometnog igrali箃a ㎞K "Radnik" u Majuru.

Opširnije...

25.09.2013.
Javno nadmetanje za prodaju nekretnina u vlasni箃vu RH

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama je objavila osmo Javno nadmetanje za prodaju nekretnina u vlasni箃vu Republike Hrvatske. Nadmetanje je otvoreno do 18. listopada 2013. godine do 12 sati.

Opširnije...

24.09.2013.
Propisi vezani za pe鑕nje rakije

Mali proizvo餫鑙 jakih alkoholnih pi鎍 du緉i su se registrirati u Carinskom uredu u Sisku, Rimska bb, tel: 044 614 411. U privitku pro鑙tajte postupak prilikom registracije i preuzmite obrasce.

Opširnije...

21.09.2013.
Sve鑑na sjednica Op鎖ne Dvor

U subotu, 21. rujna 2013. godine s po鑕tkom u 13 sati na鑕lnica Op鎖ne Majur Klementina Karanovi i njen zamjenik Milan 甶vkovi prisustvovali su sve鑑noj sjednici Op鎖ne Dvor u Domu kulture u Dvoru povodom Dana Op鎖ne Dvor i Me饀narodnog dana mira.

Opširnije...

20.09.2013.
Sastanak proizvo餫鑑 ljekovitog bilja u 甧p鑥

U sklopu projekta Malo i srednje poduzetni箃vo bez granica na鑕lnica Op鎖ne Majur Klementina Karanovi sudjelovala je na sastanku proizvo餫鑑 ljekovitog bilja u 甧p鑥 s po鑕tkom u 11 sati.

Opširnije...

16.09.2013.
3. sjednica Općinskog vijeća

U ponedjeljak, 16. rujna 2013. godine u 13 sati u Vije鎛ici Op鎖ne Majur odr綼na je 3. sjednica Op鎖nskog vije鎍.

Opširnije...

29.08.2013.
Sv. Ivan Glavosjek u Mračaju - 125. godina kapele

Ove godine stanovnici sela Mra鑑j, Stubalj i Grabo箃ani sve鑑no su proslavili 125. godina postojanja. Misno slavlje predvodio je kancelar sisa鑛e biskupije mons. Marko Cvitku筰

Opširnije...

 
 

Opći podaci

  • Opći podaci
  • Grb i zastava
  • Važni brojevi
  • Karta općine